بد نیست بدانیم تعداد ببرهای زندانی در آمریکا 20 درصد از تعداد ببرهای وحشی موجود در طبیعت بیشتر است، دی کاپریو بعنوان فعال محیط زیست برای این گونه در معرض انقراض چه کرده است؟ توضیح دهد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع جام نیوز
تاریخ ارسال 122 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com