رضایی: با تفسیر رهبر انقلاب همه چیز در نظام ولایی مردم هستند ...