ظریف اعلام کرد: آمادگی ایران برای انتقال اجساد شهروندان اوکرینی ...