وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تحریم‌های اخیر علیه ایران تا 90 روز به شرکت‌های خارجی برای توقف روند معاملات خود با ایران زمان داده است. ...