عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارائه خدمات ورزشی در کشور براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. ...