معارفه بازیکنان جدید پارس جنوبی جم در تمرین این تیم انجام شد. ...