اظهارات بی‌اساس رئیس جمهور آمریکا درباره ایران و برخورد راکت به پایگاه بلد در شمال عراق از جمله تحولات مهم جهان در ساعات گذشته هستند. ...