بازیگر فیلم سینمایی «خروج» گفت: واقعیت به سیمرغ فکر کردن که از سن من گذشته است، من همین که نقشم را به درستی و مورد تایید کارگردان بازی کنم برایم ارزشمند است اما به احتمال فراوان «ابراهیم حاتمی‌کیا» سی ...