نویسنده کتاب «جنگ پا برهنه» گفت: سپهبد شهید قاسم سلیمانی به عنوان پدیده‌ای عظیم توانست امنیت را در منطقه خاورمیانه به اجرا در آورد لذا وی را باید به عنوان الگویی بی بدیل در مقابل استکبار جهانی معرفی ک ...