فردا در 11 استان کمینه دمای هوا صفر و زیر صفر درجه خواهد بود. ...