تلفات سیل و رانش در اندونزی به 77 کشته افزایش یافت ...