رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی گران‌بها فرموده‌اند برترین اندیشیدن و برترین عبادت و برترین بی رغبتی به دنیا. یاد مرگ است. ...