یک خانم اهل تگزاس در نه دقیقه سه زوج دوقلو را به دنیا آورده است ...