فرزند آیت الله مؤمن گفت: حال آیت الله مؤمن از دیروز عصر بحرانی شده و وضعیت عمومی ایشان مساعد نیست و تیم پزشکی به تلاش خود ادامه می‌دهد.

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع مشرق نیوز
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه