کد 1236 👆👆👆👆 ☑️ 280مترزمین،110متربنا ☑️ چهاردیواری مستقل ☑️ سند تک برگ ☑️ مجوزساخت،انشعابات ☑️ 2خواب ☑️ کابینت mdf ☑️ ...