کیلیان امباپه و نیمار، دو بازیکنی هستند که رئال در رویای به خدمت گرفتن آنهاست. ...