فرمانده انتظامی استان گفت: اعضای باندی که به صورت کاملاً حرفه ای بزرگترین کتیبه سنگی کشور با قدمت 3 هزار ساله را به سرقت برده بودند، در عملیات ویژه کا ...