معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:با در مدار قرار گرفتن، ایستگاه پمپاژ و مخزن 2 هزار متر مکعبی قهجاورستان آب شرب مشترکین با فشار یکس ...