بیمه تا تاریخ 98/8 , بیمه مخزن تا 3 سال , دو لکه رنگ , فنی سالم, بشرط کارشناس و جهت اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود. قیمت: 30٫500٫000 تومان ...