او کمی که توانست روی پای خودش بایستد و مزرعه‌اش را سرپا نگه دارد با گرفتن وام 15 میلیونی از بانک باز هم با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) 400 راس بوقلمون به مزرعه اضافه کرد تا کارش را گسترش دهد. ...