او کمی که توانست روی پای خودش بایستد و مزرعه‌اش را سرپا نگه دارد با گرفتن وام 15 میلیونی از بانک باز هم با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) 400 راس بوق ...