اما در تبصره این موضوع آمده است، در صورتی که از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه 2 سال و بیشتر سپری شده باشد، معافیت موقت تا پایان 5 سال صادر و سپس در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران استمرار ...