چاک شومر رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا به شدت به ترامپ حمله کرده و او را مکار توصیف کرد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع جماران
تاریخ ارسال 102 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه