وزش باد شدید، باران و برف برای البرز پیش بینی شد ...