پکن- ایرنا- چین سال ها است برای به چالش کشیدن آمریکا تلاش می کند تبدیل این کشور به دومین اقتصاد بزرگ دنیا و تلاش برای پیشی گرفتن از آمریکا در عرصه های ...