مدیرعامل توانیر با تاکید بر اینکه تعداد کسانی که در حد الگوی مصرف امسال مصرف کردند نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش یافت، گفت: فعلا تعرفه برق پرمصرف‌ها برای تابستان سال 99 همان 16 درصدی است که امسال مصو ...