رییس کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی عدم توجه به مسائل ذهنی و روانی ورزشکاران را یکی از عوامل تاثیرگذار در عدم نتیجه‌گیری آن‌ها به ویژه در رویدادهای مهم بین‌المللی نظیر المپیک دانست و گفت: حضور و ...