رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران، از نصب تابلوی بلوار ناصر حجازی همزمان با تولد 70 سالگی این اسطوره ورزشی کشور خبر داد. ...