معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: شمار مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی از 13.8 درصد در سال 96 به حدود 20 درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است. ...