هزاران آلت‌ماهی (Penis fish) به ساحلی در شمال سانفرانسیسکو هجوم آوردند. ...