به گزارش نبض بورس به کارگیری رمز دوم پویا از ابتدای دی 1398 اجرایی می‌شود، اقدامی که ضرورت توسعه بانکداری دیجیتال را نشان می‌دهد، حال در این مسیر برخی از بانک‌ها همچون ایران‌زمین توانسته‌اند بسترهای ل ...