بدون رنگ و خط وخش بسیار سالم و تمیز فنى به شرط بسیار سالم و دیدنى به شرط کارشناسى ٦ ماه بیمه قیمت: 85٫000٫000 تومان ...