فیاضی همچنین گفت: یکی از کارهایی در این مجموعه انجام می‌شود، این است که در چندین مرحله اطلاعات موجود از مردم چک می شود. از سوی دیگر آمار دقیقی در اختیار نداریم که طی روزهای گذشته چقدر مرغ و گوشت عرضه کرده ایم، اما ظرفیت کنونی این شرکت حدود یک تن در روز بوده که می‌توانیم آن را گسترش دهیم.

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع فرارو
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه