شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر جمعه به اتفاق آرا ماموریت هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان را تا 17 سپتامبر 2019 (26 شهریور 1398) تمدید کرد. ...