رئیس جمهور آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور برای پایان دادن به وضعیت اضطراری را وتو کرد. ...