رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا در نشستی تأکید کرد که حضور نظامیان آمریکا در افغانستان در حقیقت به‌دلیل حضور آمریکا در جنوب آسیا است که به مو ...