وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات سال 98 موجب انسجام، وحدت و نشاط سیاسی در کشور خواهد بود، گفت: قطعاً شرایط سال 98، سخت‌تر از سال 97 نخواهد بود. ...