منابع قضایی عراقی از آغاز مقدمات محاکمه 14 داعشی فرانسوی در عراق خبر دادند. ...