اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال المپیک یمن در کشور امارات لغو شد و این تیم بدون انجام بازی تدارکاتی راهی تهران می شود. ...