تست دوپینگ یک وزنه‌بردار رومانی و قزاقستان مثبت اعلام شد ...