کاهش تجارت خارجی تاجیکستان/ رایزنی‌ مقامات تاجیک و قرقیز در مورد تنش‌های مرزی ...