اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی روسیه را که به علت مناقشه بر سر اوکراین، اعمال کرده بود، برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه تحریم ...