فرش سبز طبیعت گنبدکاووس در انتظار مسافران نوروزی ...