آخرین نرخ‌های پیشنهادی از واحدهای مسکن مهر پردیس در بهمن ماه 1397 حدود 150 تا 270 میلیون تومان است. در پرند نیز می‌توان با 55 تا 90 میلیون تومان یک واحد خریداری کرد. ...