جمله کوتاه وریا غفوری در پایان بازی استقلال و پیکان سوژه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و کار برانش شد و بازتاب‌هایی میلیونی داشت. حالا در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی با این تم از کاربری به نام کوپی‌دار منتش ...