نفرات راه یافته به دیدار فینال مسابقات کشتی فرنگی انتخابی جام تختی مشخص شدند. ...