نشست پنجم از سلسله نشست‌های ادبی کانون نفس با حضور شاعران و سفیران ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان در ...