آئودی از مدل های جدید RS5 کوپه و RS5 اسپرت بک برای سال 2020 رونمایی کرد. این خودروها با وجود قوای فنی مشترک با مدل فعلی، دارای ظاهری جدید هستند. ...