اطلاعات مرکز آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد سه ماه گذشته ضعیف ترین فصل در اقتصاد انگلیس از اوایل 2009 تا حالا بوده است. ...