به دنبال تیراندزی در ایالت نیوجرسی آمریکا 6 فرد از جمله یک پلیس کشته شدند. ...