دوغ نام یک نوشیدنی لبنی است که از ترکیب آب و ماست به دست می‌آید. ...